דף הבית / שירות גורם מתפעל

מה כבר יכול להשתבש?

דוגמאות לשגיאות המתגלות במסגרת הדיווח החודשי

דיווח למוצר פנסיוני שגוי

העובד שייך לקרן X המעסיק הפקיד לקרן Y / העובד טעה בחברת הפנסיה שלו

הפרשה אינה תואמת

ההפרשה אינה תואמת את מבנה התוכנית הפנסיונית ועקב כך עלולה להגרם פגיעה בכיסוי הביטוחי ו/או בצבירות בכספי הפיצויים והתגמולים של העובד.

הפקדה לחשבון יצרן שאינו קיים

הפקדה לחשבון לא נכון

כאן אנחנו נכנסים לתמונה

תלם כגורם מתפעל

 • פיקוח צמוד

  לקוחותינו נהנים מפיקוח צמוד על התהליך מול חברת הביטוח. אנו מוודאים כי הפקדות הפנסיה לכלל העובדים מבוצעות בצורה תקינה.

 • דיווחים שוטפים

  אנו מדווחים דיגיטלית את ההפקדות של המעסיק ומקבלים היזון חוזר אודות קליטת הכספים ברמת העובד.

 • שירות לקוחות

  לקוחותינו נהנים ממענה מהיר ומדיניות ״דלת פתוחה״ לשאלות מעסיקים בעניין חבותם וזכויותיהם הסוציאליות של העובדים.

 • שקיפות מלאה

  לקוחותינו מקבלים דיווח בזמן אמת על הפקדות שגויות שמטופלים מיידית מול הגורמים הרלוונטיים.

 • חיסכון כספי

  לקוחותינו נהנים מחיסכון משמעותי בזמן וכסף בזכות שיטות עבודה ייחודיות לנו,ואנו מצליחים לצמצם למינימום את כמות ההיזונים השגויים. לקוחותינו נהנים מכתובת אחת מקצועית לכל נושא הפנסיה והזכויות הסוציאליות של העובדים.