מי אנחנו?

פתרונות למעסיק

ניהול הפקדות פנסיוניות למעסיק

טיפול בשגויי ממשק

ניהול סביבה מרובת סוכנים ויצרנים

טיפול חובות עבר

החזר כספים למעסיק

השירותים שלנו

 • תהליך קליטת עובד חדש

  מילוי טופס קליטה דיגיטלי על ידי העובד ובחירתו בתוכנית פנסיונית.
 • איסף מידע לגבי יתרות פיצויים.

  שירות זה כולל את איסוף המידע מהגופים המוסדיים למילוי “טופסי 161” לעזיבות ופרישת עובדים לרבות בדיקת רצף ושלמות הפקדות המעסיק ב – 12 החודשים האחרונים.
 • פעילות בסביבה מרובת יצרנים וסוכנים

  התקנות מעניקות לעובד את חופש הבחירה של הגוף הפנסיוני, סוג המוצר הפנסיוני ואת הסוכן הפנסיוני לפיכך על המעסיק להתנהל מול מספר רב של חברות ביטוח ו/או סוכני ביטוח, דבר הגורם לסרבול ול “כאב ראש”….
  אנו בתלם , נרכז וננהל בעבור המעסיק את כל המגעים אל מול הגורמים הנ”ל , תוך הקפדה מירבית על שמירת זכויות העובד והמעביד כאחד.

 • סליקת התשלומים הפנסיונים

  קבלת הנתונים לצורך העברתם במבנה האחיד והכנת דוח קדם סליקה הכולל הנחיות למעסיק לצורך ביצוע העברה , הדוח יכלול פירוט ההפקדות בהתאם לגופים המוסדיים , סכומי ההפקדה ומספרי חשבון בנק עדכניים וזאת במטרה למזער טעויות.

 • טיפול בשגוי ממשק

  ניטור קבצים בגינם לא נתקבל היזון חוזר או ההיזון החוזר נדחה מסיבות טכניות. טיפול שיטתי ומקצועי ברשומות אשר לא ניתן בגינן אישור מהגוף המוסדי כי נקלטו באופן תקין. במסגרת הטיפול כאמור, יבוצע ניתוח מקצועי של סיבת אי הקליטה של כל רשומה, הבנה מה נדרש לבצע לצורך הסדרת קליטתה באופן תקין והפניית הפעילות הנדרשת להסדרה לגורם המתאים לטיפול – מעסיק / עובד / גוף מוסדי / סוכן / יועץ פנסיוני. טיפול עד להסדרה מלאה וקבלת היזון חוזר תקין מהגוף המוסדי.

מה כבר יכול להשתבש?

צור קשר